P&P´s mjukpapperssortiment gav oss den sista pusselbiten

Bauhaus & Co KB valde att ta in mjukpapperssortimentet och boxar för deras konsument- och företagskunder under hösten 2015. Ledningen valde P&P som leverantör och sedan dess har denna nya grupp för BAUHAUS implementerats från varuhus till varuhus.

Bredda sortimentet
Ludvig Stolperud är relativt ny Arbetsledare på Bauhaus i Bromma sedan hösten 2016. Han jobbar på avdelningen Färg- och Städ sedan några år tillbaka. ”Sortimentet från P&P har vi saknat under en tid”, säger han. ”Vi behövde bredda vårt sortiment på avdelningen för att nå målet med våra företagskunder i första hand. Att de handlar allt från oss när de ändå besöker varuhuset. Varugrupperna hjälper varandra och det handlar om att medvetandegöra för kunderna att vi även har mjukpapper i vårt sortiment”.

Både P&P- och Bauhausprodukter
Varuhusen saluför produkter från P&P´s nyfibersortiment, gruppen Original, som klarar lite hårdare krav som målare och kakelsättare ofta ställer. Men P&P gör även skräddarsydda s.k. Bauhausrullar till företaget, allt i Bauhaus anda, att det ska vara en bra produkt till rätt pris. ”Vi sprider produkterna även ute i Företagarservice – Drive in samt vid Verkstadsdelen och Kassalinjerna. Det är också positivt att det finns en valmöjlighet för kunden att antingen plocka hela förpackningar till ett lägre enhetspris, eller att bara plocka några enstaka rullar”, säger Ludvig.

Ökad försäljning framöver
Ludvig är en driftig Teamledare och har många bra idéer om hur detta kan spridas och säljas både internt och externt. ”Detta sortiment har tagits emot bra, både bland personalen och våra kunder. Genom kampanjer, intern spridning och en tydlig skyltning vet vi att försäljningen successivt kommer att öka. Vi har tiden för oss”.

Läs mer om gruppen Original
Läs mer om Privat Label