KVALITET OCH MILJÖ

När fina ord blir till strukturerad handling…

Vi arbetar sedan länge på ett kontrollerat och strukturerat sätt enligt ISO 9001 och 14001. För att kunna göra det fullt ut genom att kontrollera våra egna handlingar, beslut och genomförande så använder vi oss av hjälpverktyget Minet.

Minet är en databas, ett styrdokument som alla medarbetare på P&P kommer åt. Detta webbverktyg styr oss framåt internt genom en planerad process i vårt Intranet. Allt från kontroller av leveranser, reklamationer och inköp till marknadsföring, fabriksunderhåll och produktutveckling.

Miljö är så mycket mer än bara en symbol på en produkt

Vi är sedan många år tillverkare av svanengodkända miljöanpassade produkter. Alla våra oblekta och vita returfibermateriel samt våra vita nyfiberkvaliteter är godkända enligt den nordiska miljömärkningen Svanen. Dessutom samarbetar vi mestadels med Skandinaviska pappersbruk, dels för att få bättre kontroll på råvaruleverantören och dels för att minska fraktavstånden.

Välj det kompakta…

Våra kompakta förpackningslösningar bidrar också till effektiv resurshållning för miljön genom att lastbilar transporterar mer produkt per kubikmeter och mindre luft, samt att överflödiga innerförpackningar av plast minimeras eller helt tas bort.

Vårt miljöarbete baseras på kretsloppstanken

Vi satsar sedan många år tillbaka på att stärka vårt miljöarbete som baseras på kretsloppstanken för en uthållig utveckling bl.a. genom att vara anslutna i FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, vilket är näringslivets system för återvinning av förpackningar. Det innebär att alla som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar eller förpackade varor ansvarar för att förpackningarna kan samlas in och återvinnas.

Vår produktion i Kisa är helt ren från utsläpp och vi källsorterar allt vårt avfall in i minsta detalj just för att kunna minimera spillet och sedan återanvända det.