RESAN HIT

Resan hit har varit lång…men fantastisk

P&P har vandrat i skuggan av de stora i decennier och tagit åt sig marknadsandelar bit för bit, år efter år. Helt välförtjänt. Men framförallt har utvecklingen och vägen till där vi är idag varit själva målet.

Varje år finns det någonting att berätta. Läs nedan och följ vår förvandling från ett källarföretag med en galen idé till en större tillverkare som på allvar är att räkna med på marknaden.

Företaget grundas (1987)

P&P Papper & Plast AB grundas i april detta år. Edward Almgren startar företaget i liten regi. Han kommer från Rosenco AB som saluför faxpapper, datalistor och kopieringspapper. Det nya kontoret består endast av ett delat skrivbord i ett hyrt rum på en god väns kontor i Vasastan i Stockholm. Lagret är själva skåpbilen.

Namnet Papper & Plast AB skulle bara vara ett arbetsnamn under inledningsfasen var det meningen.  Företagets första produkt är ett polyetulenbelagt kraftpapper till livsmedelsbranschen. Ett papper som innehåller 11 % plast. Därav namnet Papper och Plast.

Första samarbetet utomlands (1988)

Det lilla företaget flyttar till Solna utanför Stockholm. Samarbetet med företaget Walki i Kotka, Finland tar fart. Vi marknadsför i första hand deras torrformerade torkmaterial till den grafiska sektorn över hela Sverige.

Vi breddar sortimentet (1989)

P&P tar upp pappersråvaran tissue i sortimentet. Även detta kommer från Walki. Det gör att vi kan bredda vår målgrupp och inte enbart leverera till tryckerier. Vi börjar även bearbeta verkstäder och industrier. Den framtida VD:n Stefan Löfving börjar på P&P.

Fler anställda och kortvariga kundrelationer (1990)

Antalet anställda ökar kraftigt då mycket av marknadsföringen är telefonförsäljning. Vi säljer mycket förnödenheter till slutkunder som kontor och tryckerier. Men mycket handlar tyvärr om engångsförsäljning och inte så mycket om att knyta långvariga kontakter.

I slutet av året flyttar P&P till Saltsjö-Boo som ligger två mil öster om Stockholm. Vi flyttar för att få bättre med plats, ett större lager än det som fanns i Solna samt att hyran är lägre.

En viktig produktgrupp startar (1991)

Under detta år tar vi, tillsammans med en tillverkare i Frankrike, fram en kemikalieresistent torrformerad kvalitet till den grafiska sektorn. Produkten får namnet Drysoft Kem. Ännu idag är Drysoft en väldigt viktig produktgren för oss och våra kunder.

Vårt varumärke P&P föds med produkter som Stortork, Grovtork, Mellantork och Lilltork. Vi börjar också handla in kopieringspapper från USA. Gruppen av säljare minskar till hösten till en tightare och mer stabil grupp.

P&P sprids till Östergötland (1992)

Under året flyttar vi vårt lager från Saltsjö-Boo i Stockholm till Horn i Östergötland där några nya medarbetare börjar med försäljning av kontors- och torkpapper till de lokala företagen i Östergötland och Småland. Vårt kontor i Saltsjö-Boo är kvar.

Anledningen till att flytta vårt mindre Stockholmslager ner till Östergötland är att förbättra distributionen och kunna skicka våra leveranser till hela landet på samma dag. Vi kör inte längre ut i egna bilar. Det finns även framtida tankar om egen produktion i trakten. I november försvagas den svenska kronan kraftigt mot dollarn. Därför slutar vi med import ifrån USA.

Grossisten P&P blir Producenten P&P (1993)

En första konverteringsmaskin köps in till Horn i Östergötland. Orsaken är att Walki, som numera heter UPM United Paper Mills, säljer sin tissue-division till Metsä Särla. För att kunna förse våra kunder med tissuerullar börjar vi konvertera i egen regi. På tissuesidan samarbetar vi nu med Duni i Östergötland.

Vi utökar fabriken i Horn (1994)

En andra maskin köps in till fabriken. Denna maskin skall tillverka små tissuerullar. Men fortfarande säljer vi mestadels våra produkter genom telefonförsäljning och till slutförbrukare. Tissuesidan med mjukpapper får en allt större roll och kontorsvaror en allt mindre.

Vi flyttar produktionen till en bättre anpassad fastighet (1995)

P&P flyttar sin verksamhet från Horn till Kisa som ligger 25 km därifrån. Vi köper en egen fastighet som passar som handen i handsken. Den är bättre anpassad till egen verksamhet än vad lokalerna i Horn var.

Vi slutar helt att bearbeta nya kunder vad gäller datalistor och faxrullar. Vi förändrar oss snabbt efter marknaden. Vartefter en produkt försvinner börjar vi med någon annan. Vi börjar helt att koncentrera oss på mjukpapperssortimentet.

Samarbete i Europa påbörjas (1996)

Detta år etablerar vi kontakter i Centraleuropa. Vi behövde skapa ny råvarutillförsel för att kunna vara konkurrenskraftiga. Kvalitetssäkringsarbetet ISO 9000 påbörjas i september.

Vi startar en satsning på ökad information till våra slutkunder och återförsäljare. Grundaren Edward Almgren säljer av en del av företaget till den framtida VD:n Stefan Löfving

Vi börjar sälja till sjukvården (1997)

Vi ökar bredden på hylslösa produkter som handtorkspapper. Våra egentillverkade Lill- och Mellantork får ett större sortiment. Vi breddar också produktionen i Kisa för att kunna klara stora legojobb till sjukvården.

Bredden i produktionen ökar (1998)

Den tredje konverteringsmaskinen anländer till Kisa. Vår polerrulle av Drysoft-kvalitet till den bilistiska sidan tar fart, med hjälp av en större återförsäljare.

Samlar styrka inför en uppbyggnad (1999)

Under detta år händer inte så mycket. Edward Almgren säljer av ytterligare delar i P&P till Stefan Löfving. Vi ser till att ha koll på vår ekonomi för kommande investeringar och bibehålla de kunder vi har.

Vi styr marknadsföringen mot enbart återförsäljare (2000)

Ett nytt lager på 1200 kvadratmeter byggs i Kisa, och vi får hela verksamheten under ett och samma tak. Allt från basvarulager till produktion, färdigvarulager och leverans. Vårt arbete med återförsäljare intensifieras. Vi flyttar vårt kontor i Saltsjö-Boo till Finntorp i Nacka närmare Stockholm.

Vi optimerar flödet i fabriken (2001)

I slutet av året flyttar vi om alla maskiner i produktionen i Kisa för att kunna få en truckgata rakt igenom tre hallar. Ombyggnationer och tillbyggnationer i Kisa förekommer och vi får ett optimalt flöde i fabriken tillslut.

Vi känner också att varumärket P&P blir mer och mer accepterat och omtyckt hos återförsäljare i landet efter tio års bearbetning.

P&P fortsätter att investera (2002)

Ett tänkt konsolideringsår för vår del blev istället ett investeringsår. Under året utvecklar vi maskinlinjernas kapacitet i form av två stycken nya konverteringslinjer. Den andra maskinen byts ut och vi har nu totalt fyra stycken i arbete.

Marknadsprojektet P&P-Partner börjar ta form. Projektet varar inte så länge men sättet att arbeta mot återförsäljare vad gäller engagemang, närhet och snabb feedback lever vidare och ger resultat.

Ny Verkställande Direktör (2003)

Stefan Löfving blir ny verkställande Direktör på P&P från den 1 januari. Detta år är det första året sedan 1989 som vi inte ökar i omsättning, utan vi ligger kvar på samma nivå som 2002. Däremot har vi blivit mer lönsamma.

Vi levererar nästan uteslutande till återförsäljare. Det har varit strävare tider, men vårt företag är inte så konjunkturkänsligt så vi har klarat oss bra.

Produkternas yttre får ett proffsigare utseende (2004)

Vi sjösätter ett helt nytt hygiensortiment under våren. Samtidigt förändrar och förbättrar vi utseendet på torksortimentets kartonger och etiketter.

Enkelheten, tydligheten och designen har legat till grund för förändringen av produkternas yttre. Under hösten 2004 börjar vi även arbeta med ett nytt datasystem, Navision.

P&P söker och finner nya större konton (2005)

Det här året investerar vi i den första av två nya konverteringslinjer under sommaren, som ett nödvändigt komplement till våra äldre maskiner. Det är en helautomatisk maskinlinje för stora basrullar som tillverkar små torkrullar.

I slutet av året blir vår samarbetspartner Munksjö Hygien AB uppköpta av SCA vilket får oss att snabbt söka nya större konton. Återigen ökar vi vår omsättning. Beslut tas att marknadsföra endast P&P AB som företagsnamn och inte Papper & Plast, för att på så sätt öka medvetandet av vårt varumärke.

P&P’s två starka ben börjar tydliggöras (2006)

Beslutet att investera i ytterligare en ny maskinlinje tas i början av året. I och med denna maskin kan vi producera alla typer av rullar och storlekar, både hylslöst, med hylsa och med perforering. Installation av maskinen görs i december 2006. Den här maskinen och den från 2005 är helt nödvändiga eftersom vi börjar samarbeta med nya stora kunder som kräver stora volymer.

P&P står allt mer på två starka ben: P&P och EMV (Privat Label). Hälften av vår försäljning går till större återförsäljare (eller grossister som de börjar bli) av vårt ordinarie P&P-sortiment. Hälften går till företag med behov av egna varumärken, EMV. Båda är lika viktiga.

I september utvecklar vi ett större samarbete med Citypapper & Städprodukter AB vilket resulterar i företaget Citypapper Syd AB som övertagit distributionen till våra slutförbrukare. P&P kommer uteslutande att koncentrera sig på större konton och egen produktion.

Ny produkt- och målgrupp skapas (2007)

Vi utvecklar en helt ny produktgrupp i form av underlägg på rulle s.k. Britsrullar. Med den gruppen vänder vi oss i första hand mot sjukvården. Idag innefattar gruppen även ark och vi levererar till sjukvården i hela Sverige.

P&P växer hos leverantörerna (2008)

Vi utvecklar vårt sortiment genom att börja tillverka flerlagsrullar inom Tissuesortimentet och inte bara 1-lags och 2-lagsprodukter. Samarbetet med P&P som partner hos råvaruleverantörerna är definitiv. Vi är en intressant aktör att räkna med på marknaden.

Delar i produktionslinjen utvecklas (2009)

Automatisk etikettering på rullarna införs i produktionen vilket också får oss att arbeta fram tre helt nya kvalitetsgrupper i slutet på året. Vi bygger vårt eget tillverkade sortiment runt dessa grupper. Quality, Original och Standard.

Ny maskin för krympfilmning och automatiserad inplastning installeras i produktionen det här året vilket höjer upp utseendet och funktionen på våra plastförpackningar. Exporten kommer igång på allvar till Danmark och Norge, framförallt på våra EMV-varor. Vi ökar omsättningen med ca 23 % vilket också kräver en bättre struktur när det gäller logistiken.

Vi startar ”Det kompakta tänkandet” (2010)

De nya kvalitetsgrupperna med nya etiketter och kartonger integreras alltmer på marknaden. Vi startar ett eget mindre hygiensortiment med gruppnamnet MaxiSoft. Det karaktäriseras av vit nyfiber, 2-lags tissue av hög kvalitet med kompakta rullar och förpackningar som tar en mindre plats och minimerar påverkan av miljön.

Funderingar finns om ett nytt lagerutbygge på ytterligare 2000 kvadratmeter i Kisa för att förbättra och effektivisera vår logistik p.g.a. och tack vare en kraftigt ökad volymförsäljning.

Ny maskinlinje och större lager (2011)

Under året höjer vi återigen vår omsättning och ökningen landar på mellan 20-21 % i jämförelse med året innan. En ny konverteringsmaskin installeras under sommaren och samtidigt bygger vi ut vår lagerkapacitet med ytterligare 900 kvm.

Det innebär att vi kan köra längre och mer effektiva serier och därmed ha en större marginal på lagret. Men det räcker inte med det och vi börjar nu starta en lång process med att lösa våra logistiska tidsproblem tack vare en ständigt ökande försäljning.

Ny platschef i Kisa anställs i slutet av året för att ge bättre struktur (2012)

I början av året blir vi som företag godkända för den internationella beteckningen Ecolabel eller EU-blomman. EU Ecolabel är det gemensamma Europeiska miljömärket. Vi utvecklar nya ergonomiska kartonglösningar för delar av vårt kartongsortiment.

Vi ökar omsättningen för 9:e året i rad och går upp till 3-skift med tydliga arbetslag för att klara av produktionsökningen. Därför nyanställer vi i produktionen samt välkomnar den ny platschefen Mikael Borggren från branschen för att strukturera upp lager och produktion. Vi utökar produktionen med ännu en produktgrupp. Arkning av britsunderlägg. En process vi tidigare la ut till andra.

Vår största investering hittills i produktionen (2013)

Beslut om att investera i vår hittills största och mest effektiva maskin görs under detta år, Konverteringsmaskinen M8. Tack vare denna kan vi på ett bättre sätt introducera ”Kompakta förpackningar”. Vi blir mer effektiva.

Vår nya platschef Mikael Borggren sätter riktlinjerna i Kisa under det första halvåret. Det föds en entusiasm internt tack vare ett tydligt ledarskap. Vi sänker våra kvalitetsbristkostnader.

Ny maskin trimmas in och vi sparar på personalen (2014)

Vi går in i ett stabilt år. M8:an trimmas in och vi väljer vilka produktgrupper som passar bäst där. Detta år tar vi bort 3-skift och vi går återigen tillbaka till 2-skift eftersom de nya maskinerna har gett oss den möjligheten.

Vi förbereder ett utbygge av fabriken (2015)

Vi fortsätter att lägga vår vinst till förbättrande åtgärder i Kisa-fabriken. En packmaskin för produkter till fackhandeln införskaffas i början av året. Detta tack vare att vi har fått in affärer inom just det här området. Vi ökar vår omsättning för 12:e året i rad med bibehållen god vinstmarginal.

Den 1 oktober detta år börjar rivningen av det gamla lagerskjulet och vi har köpt 15 000 k.v.m. tomtmark för kommande byggprojekt. Markarbete görs under hösten för den nya lagerbyggnaden.

Den nya lagerbyggnaden invigs (2016)

Försäljningsökningen inom fackhandeln fortsätter för vår del. Under 2016 ökar vi vår totala omsättning med ca 7 %. Vi noterar att fler varor utanför Norden importeras. Vi måste agera därefter och tvingas bli mer effektiva för att hålla kostnaderna nere. Vi tydliggör vårt koncept med svensk produktion, lokal förankring och snabba leveranser. Vi vill stå för en hög svensk kvalitet till ett attraktivt pris.

Efter 13 månaders projekt invigs äntligen det nya lagret på 2300 kvm. i november detta år. Vi har ett rymligare torg för utleveranser och kan därmed förbereda våra större körningar med bra tidsmarginal. Lastkajerna för råvara och färdigvara är separerade och den nya tomtmarken på 15 000 k.v.m. skapar tillräcklig plats för vändplaner när det kommer flera lastbilar samtidigt. Detta år återinför vi 3-skift tack vare ett ökat behov.

Vi hittar nycklar till snabbare produktion (2017)

Planen för detta år är ett mellanår investeringsmässigt. Vi trimmar in flöden i hela den nya anläggningen. I och med vår strävan att bli effektivare investerar vi ändå i en automatisk pallpackningsrobot där vi tidigare packat för hand. Vi undviker höga lyft som stärker vår personalvård.

Denna investering gör vi för att kunna producera fortare och då krävs en snabbare pallpackning som inte är beroende av personal. Personalen får istället en bättre total överblick av produktionen.

Vi trimmar in de investeringar vi gjort tidigare (2018)

Under detta år gjordes inga större nya investeringar, vi byggde inte ut. Vi planerade istället och la fokus på att trimma in de förbättringar och investeringar vi gjort åren innan.

Året dominerades också av enorma råvaruhöjningar vilket tärde på vår vinst, trots att vi återigen ökade vår omsättning. Detta tack vare våra gjorda investeringar.

Investeringar till produktionen ger viktiga mervärden (2019)

Under juni månad installerar vi en helt ny sträckfilmsanläggning i produktionen med tillhörande pallbana på ca 45 meter. Denna investering på 1,35 miljoner kr. innebär att vi sparar tid för personalen, ökar säkerheten inom anläggningen och höjer kvaliteten på det färdiga resultatet.

I november anländer även vår första paketeringsrobot till fabriken. I och med denna robot minskar vi belastningen på personalen och kan packa våra pallar snabbare med en jämnare och säkrare produktion.

Vi tar också ett viktigt men tydligt investeringsbeslut om att inom ett halvår investera i solenergi. Frågan vi har ställt oss är hur vi på P&P kan ändra vårt sätt att producera energi för att möta ett allt allvarligare klimathot. Med hjälp av solceller kommer vi att kunna täcka 46-50 % av den el vi förbrukar. Vi kommer dessutom kunna producera egen el för att sälja solenergi vidare till andra.

Vi fortsätter att rulla när Världen befinner sig i en orolig tid. Och nu rullar vi med solen…(2020)

För vår del innebär år 2020 en fortsatt ökad omsättning, trots rådande corona-pandemi. Pappersbranschen generellt har en fortsatt god efterfrågan. Detta tack vare att vi jobbar inom flera marknader med många olika typer av förbrukare. Vi känner på en kraftig ökad försäljning och produktion under våren och det blir några väldigt intensiva veckor som sedan planar ut.

På grund av pandemin blir installationen av solpaneler över en större del av produktionstaket i Kisa försenad med ca två månader. Men efter att vi driftsätter detta i början av augusti siktar vi på att vår produktion till 50 % ska drivas av solenergi. Det känns fantastiskt att ta från vad naturen själv har att erbjuda. Det är en stor investering men vi ser en långsiktighet i det här projektet. Det överskott av el som vi producerar när fabriken inte är igång distribueras ut i systemet. Det betyder att andra företag kan ta del av vår investering.

Trots pandemin ökar vi omsättningen rejält och investerar i fabriken (2021)

Året som i synnerhet präglas av den världsomfattande pandemin. Nästan allt handlar om att bara förse våra kunder med varor. Vi levererar till så många olika branscher och ser därför inte någon nedgång i försäljningen utan snarare tvärtom. Det är en högre efterfrågan och mer drag på marknaden. Mycket varor säljer vi inom fackhandeln när omsättningen till restaurang- och industrigrossister minskar.

Under juni uppgraderar vi en av våra linjer i fabriken med en helt ny rullmaskin, ny etiketteringsmaskin och en ny helautomatisk paketeringsrobot som palleterar sjukvårdsunderlägg och stora torkrullar. Syftet är att undvika de tunga lyften för personalen.

En extrem instabilitet på marknaden i en extraordinär situation driver priserna uppåt (2022)

Under hela 2021 har vi sett prisökningar på råvaror drivet av en starkt ökande efterfrågan i pandemins spår. Det vi ser nu en bit in i 2022 är något helt annat. Världen håller andan medan delar av Europa är i krig. Denna instabilitet på marknaden har drivit priserna på både mjukpapper och andra råvaror kraftigt uppåt till helt andra nivåer än vad någon kunnat förutse. Priset på papper har kraftigt ökat och även kostnaden för andra råvaruslag som energi, frakter, emballage och pallar. Vi står helt enkelt inför en situation vi i modern tid inte tidigare upplevt, med kostnadsökningar som markant påverkar oss.

Det skapas en bristsituation av råvara, i synnerhet på returfiber, direkt präglat av kriget i Ukraina. Det innebär att vi behöver minska vår bredd i sortimentet och att delar av standardsortimentet fasas ut. Vi producerar i längre serier, får under en period längre leveranstider samtidigt som vi är nödsakade att justera priserna till våra grossister flera gånger under året.

Under hösten tar vi ett investeringsbeslut om en helt ny konverteringslinje som kommer att fördubbla vår kapacitet av rullar med hylsa.  Vi tar också beslut om en utbyggnad av ny lagerlokal på 1200 kvadratmeter för att säkra upp behovet av råvarukvaliteter. Tidsplanen är första tertialet 2023.