HUR GÖR VI

Enkel process i 5 huvudsteg

1. Produktidé

Kanske sitter du inne med en egen idé om hur du vill marknadsföra dig och dina produkter mer effektivt. Kanske är du en större distributör eller en grossist med stor potential som vill utveckla dina produkter själv och har möjlighet att kunna göra det.

Profilering av ditt egna varumärke börjar här.

Vi erbjuder kundanpassade flexibla produktlösningar baserade på funktion, utseende och känsla. Vi samarbetar sedan länge med de marknadsledande kartong- och förpackningsföretagen samt de ledande råvaruleverantörerna i Europa, främst Skandinavien. Allt för att åstadkomma en produkt som är så optimal som möjligt.

2. Förslag

Med vår långa erfarenhet och samarbeten med de olika pappersbruken hjälper vi er att ta fram rätt råvara till lämplig förpackning. Eftersom vi är en fristående aktör på marknaden har vi accept till den största delen av alla tillgängliga råvaror.

Det grundläggande designförslaget kan komma från er, från oss eller från vår partner. Vi presenterar sedan ett första produktförslag till er, både i offertform och illustrationer på ett tydligt sätt hur slutprodukten kan komma att se ut. Men under resans gång är vi också lyhörda och föränderliga och kan erbjuda den produkt, förpackning och råvara som du eftersträvar. Detta tack vare att vi är fria och är därmed inte bundna till fasta avtal.

3. Genomförande

Efter godkända förslag av original läggs produkten upp i vårt system och då är den tillverkande processen igång. Planerings- och produktionstiden i den här delen är 4-6 veckor. Under framtagningen skickar vi även ett korrektur till er som ni får godkänna. Produkten får en placering i produktionen och här ingår också en framtida tidsplan utifrån en uppskattad försäljningsplan. Allt för att flödet ska bli optimalt.

Varje kartongprodukt med eget tryck blir er unika förpackning. Vad gäller produkter med etikett-tryck gör vi oftast en grunddesign för att sedan kunna tilltrycka din unika information i vår produktion. Det blir ett enkelt sätt att i framtiden utöka ert sortiment utan stora kostnader.

4. Leveransen

I god tid presenterar vi ett ordererkännande med leveransdag. Vi samarbetar med de mest gångbara transportbolagen på den Skandinaviska marknaden. Beroende på hur stor leveransen till er är anpassar och prioriterar vi er laddning för en egen körning så att era egna varumärkesprodukter ska kunna lämna vårt lager på ett säkert sätt.

5. Kundrelationen

Vi ser samarbetet mycket långsiktigt med framtagningen av er egen speciella produkt. Vi ser att vi tillsammans kan producera fler artiklar i framtiden då grunddesignen underlättar en sådan utveckling.

För oss är ingenting statiskt. Vi gör uppföljning tillsammans med er och tittar på marknadens feedback. Hur har produktens sammansättning fungerat i skarpt läge? Känn dig trygg med att kunna utveckla din produkt efter marknadens behov. Marknaden är föränderlig och facit kanske man inte hittar direkt. Eller också har vi hittat helt rätt, vilket faktiskt är vanligast. Att marknadsföra sitt eget varumärke brukar ge resultat direkt och en lång relation till era kunder. Det är nu det börjar…