Det här är vi

Vi skapar rätt förutsättningar för våra kunder att lyckas

P&P AB som bildades 1987 är en betydande och erkänd producent på marknaden av skräddarsydda mjukpappersprodukter till marknadsledande distributörer och grossister i Skandinavien.

Våra mervärden

Vi tillhandahåller ett mervärde för våra kunder och deras varumärken. Mervärde i form av hög produktkvalitet och leveranssäkerhet, korta ledtider, miljöanpassat sortiment, ett totalt engagemang och en stor portion flexibilitet.

Samarbeten med råvaruleverantörer

Vi har idag mångåriga samarbeten med ett flertal råvaruleverantörer både i Sverige, Norden och övriga Europa. Detta tillsammans med vårt fördelaktiga geografiska läge mitt i södra Sverige och en produktion i ständig utveckling gör att vi skapar rätt förutsättningar för våra kunder att lyckas på sin marknad.

Lita på oss…hela vägen

Vi erbjuder funktionslösningar genom att tillhandahålla både returfiber och nyfiber, 1-lags och flerlagsprodukter samt Air laid tissue och nonwoven-kvaliteter. Vi samarbetar alltid med minst två råvaruleverantörer till en kvalitet för att bibehålla en hög servicegrad.

”Made in Kisa”

Vårt huvudkontor är beläget i Haninge i södra Stockholm. Produktionen med råvarulager, färdigvarulager och kontor finns i Kisa i Östergötland, där vi har ett långvarigt samarbete med vår nära granne, råvaruleverantören Sofidel Sweden AB.