PRODUKTIONEN

Produktionen är vårt hjärta och i ständig utveckling…

År efter år har vi successivt utvecklat vår produktion i Kisa i Östergötland. Företagets vinst har vi lagt till produktionsförbättrande åtgärder. Några exempel är tydligare rutiner, bättre utnyttjade ytor, nya maskinlinjer, rejälare lastkajer samt utbygge av lager- och produktionshallar.

Kapaciteten finns där


I och med vår utveckling har vi en betydligt större kapacitet idag och en optimal precision för att kunna få en fulländad slutprodukt. Produktionen är både ISO-och miljöcertifierad i alla linjer sedan många år tillbaka.

Vårt lag byggs med teamkänsla och struktur

Vi har för varje år stärkt vår produktion i alla led. Vi har skapat arbetsskift med teamkänsla, förbättrat strukturen i våra lager, skapat utrymme för regelbundet underhållsarbete och delegerat ansvarsområden med interna kvalitets- och produktionsansvariga ledare.

Starkt nätverk

Vi samarbetar idag med de ledande förpacknings- och etikettföretagen samt de tongivande distributörerna på den Skandinaviska marknaden. Vårt koncept är unikt i branschen och vi har tillgång till marknadens mest gångbara råvarukvaliteter.