Produktionen

År efter år har vi successivt utvecklat vår produktion i Kisa i Östergtland. Konceptet är unikt i branschen och vi har tillgång till marknadens mest gångbara råvarukvaliteter.

Företaget

Vi tillhandahåller ett mervärde för våra kunder och deras varumärken i form av hög produktkvalitet, korta ledtider, miljöanpassat sortiment samt ett totalt engegemang.

Kundrelationen

Vi vet att varje kund har unika behov och möjligheter för att nå framgång på sin marknad. Vi vet att framgång nås genom ett nära samarbete och en öppen dialog.

Produkter

Vi har alternativen - Du väljer. Oavsett om Ni väljer P&P- eller Privat Label-produkter sätter vi alltid rätt kvalitet, rätt förpackningslösningar och miljö i fokus. 

Miljö

P&P månar om miljö, och vi har ett hållbarhetsfokus genom hela produktionskedjan ända fram till slutkonsumeneten med en effektiv resurshållning.

P&P - Papper och Plast AB

P&P Varumärke

Original

P&P Standardsortiment är ett kraftfullt, effektivt och nischat produktsortiment av förbrukningen av mjukpapper i Norden. Varumärket har sedan det startades 1991 både breddats och utvecklats för varje år.

Privat Label

Privat Label

En Privat Label-produkt är en skräddarsydd produktlösning där vi erbjuder kundanpassade flexibla produkter baserade på funktion, utseende och känsla.

Nyhetsbrev

Ansök om vårt nyhetsbrev.