P&P-Information Juni 2021 (Prisjustering att vänta)
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
I takt med vår ökade omsättning, större leveranser och behovet av flexibla frakter har vi utvidgat samarbetet med Björkfors Transport i Kisa. Vår lokala distributör hjälper oss att effektivisera våra leveranser och är en viktig kugge, tillsammans med Helgenäs Transport, när det gäller våra körningar på 18, 30 och 48 pallar. 

Visuell Partner i Norrköping gjorde stripningen åt oss till ännu en bil med släp och budskapet är tydligt. Vill du handla smart...?  ...Välj det kompakta! Du sparar tid, pengar och vår miljö. Ingen av oss vinner på att transportera luft.

Made in Kisa - Made with sun power - Made for you...
 
Ny appliceringsrobot installerad
 
Nu blir det ännu lättare att bära hem våra kompakta hygienprodukter. I en av våra maskinlinjer har vi nu instal-lerat en ny robot för handtags-applicering.

I och med denna investering förenklar vi hanteringen för grossisterna, casharna och användarna. Vi förbättrar också arbets-
miljön för oss själva och blir mer effektiva.

 
Följande produkter uppgraderas med bärhandtag;

P&P Toilet Compact. 12 x 85 m.
P&P Kitchen Compact. 6 x 100 m.
P&P Toilet Soft 60. 20 x 60 m.

Vår strävan är att alltid utveckla P&P-sortimentet för användaren när det gäller smidighet, enkelhet och smarthet. Räkna med att fler produkter kommer att rationalliseras ytterligare med tiden.
 
Allmän prisjustering att vänta
 
Världsmarknadspriset på våra råvaror har ökat kraftigt de senaste nio månaderna.

Vi har under den senaste tiden drabbats av höjda priser på tissue samt förpackningar av plast och well. Nyfiber går upp p.g.a. ökade massapriser på marknaden och returfiber p.g.a. bristen på insamlat materiel. 
Detta beror på en enorm efterfrågan framförallt från Asien. Pandemin har också påverkat varför det är så oroligt på marknaden. Det innebär tyvärr att vi kommer behöva genomföra en allmän prisjustering på upp till + 7,5 % från den 1 september 2021.

Vidare kommunikation kommer att göras med varje enskild kund.