P&P-Information December 2019
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Vi gör arbetsmiljöförbättringar i fabriken och minskar framtida förslitningsskador för personalen. I november installerade vi vår första paketeringsrobot.
I och med denna robot minskar vi inte bara belastningen på personalen. Vi kan också packa våra pallar snabbare och få en jämnare och säkrare produktion. Vi kan genomföra längre och mer effektiva körningar. 
På köpet får vi dessutom mindre förslitnings-skador och färre sjukskrivningar på personalen. Vi frigör tid för andra uppgifter, vilket gör hela produktionen mer rationell.
Vår leverantör ser till att allting lirar som det ska.
 
Kompakta förpackningar - Ett smart sätt att främja miljön
Vi förpackar våra produkter med endast ett enda ytteremballage av Polyetylen som sedan blir vattenånga vid förbränning. Vi undviker fullt ut dubbla plaster. Istället erbjuder vi olika storlekar av förpackningar.
 
Vi optimerar dessutom från golv till tak med kompakta förpackningar i lagerutrymmen och pallplatser, allt för att lastbilarna ska distribuera så mycket av maxade miljöriktiga produkter som det går och med så lite luft som möjligt.
 
Vi håller dessutom på att se över våra plastade förpackningar för att hitta alternativa miljö-riktiga ämnen av fossilfritt material istället för polyetylen. Vi har också påbörjat arbetet med att minska plaståtgången, men här går vi varsamt fram. Kvaliteten ska inte få påverkas. Vad gäller sträckfilm undersöker vi ett tunnare men starkare material. Under våren 2020 kommer vi att göra tester av både ny krympfilm och sträckfilm. Detta ska kunna minska mängden plast per pall med ca 25-30 %.
 
Sedan 2014 har vi haft ett femårigt projekt med att minska vårt pappersspill från fabriken. Resultatet är att vi har kunnat rationalisera produktionen så pass bra att vi har minskat spillet med 200 ton/år. 
 
Solceller är ett stort och viktigt steg -
För oss och för vår miljö
Swede Energy Power Solutions är vår projektpartner
Hur kan vi på P&P ändra vårt sätt att producera energi för att möta ett allt allvarligare klimathot? Vi strävar alltid efter att minska vår miljöpåverkan så långt det är möjligt. Vi har som ett producerande företag ett stort miljöansvar. Därför har vi tagit beslutet att investera i solenergi.
 
Med hjälp av solceller kommer vi att kunna täcka 45-50 % av den el vi förbrukar. Det överskott av el som vi producerar när fabriken inte är igång kommer vi att kunna sälja ut i systemet. Med andra ord kommer andra företag i det allmänna nätet att kunna ta del av vår solenergi av det vi själva inte gör av med.

Entreprenör för detta projekt är Swede Energy i Husqvarna. De har bland annat gjort liknande jobb för Åbro Bryggeri i Vimmerby, Lidingö Stad och DHL Logistics. Vår tidsplan är att 668 stycken 370 W solpanelar ska installeras under våren 2020 och sedan driftsättas under sommaren.
 
HVO och RME - Ännu ett steg för miljön
 
I P&P Hållbarhetsarbete försöker vi vara i framkant vad gäller miljön  och hitta rätt riktning nu och för framtiden. Vi väljer att jobba med de distributörer som kör våra varor med förnyelsebart bränsle. Vi förespråkar att de använder HVO eller RME. Vår partner i Norrköping, Helgenäs Transporter kör med både 100 % HVO och RME.
HVO (hydrobehandlad vegetabilisk olja) är ett förnybart paraffinbränsle som produceras från antingen vegetabiliska eller animaliska källor. Väte tillsätts när HVO produceras. Vätet kombineras med syret, som tar bort vatten från bränslet. Tack vare denna behandling är HVO ett stabilt och hållbart miljövänligt bränsle.

HVO fungerar som diesel och de fossila koldioxidutsläppen minskar med upp till 90 %, beroende på det råmaterial som används i HVO-produktionen. Detta innebär upp till 90 % mindre föroreningar. 
Man tillför inte ytterligare koldioxid till atmosfären. Och det är bara en krona dyrare per liter. Det är också användarvänligt och lättillgängligt. Därför uppmanar vi alla våra distributörer att gå över till HVO. 

Ecobränsle RME100 – ett inhemskt svenskt biobränsle som produceras i Energifabriken i Karlshamn. Det framställs av raps och biometanol och blir ett giftfritt drivmedel. Växthusgaserna minskar med 66 %. Ecobränsle RME100 håller marknadens bästa kvailtet, den har låg vattenhalt och ger väldigt lite föroreningar.
 
God Jul och Gott Nytt År
återigen efter ett rekordår
 
År 2019 har inneburit en del investerings-beslut i form av en ny sträckfilmsanlägg-ning och förpackningsrobot. Vi ökar vår omsättning för 18:e året i rad med ca 7 procent under året, vilket tyder på att vi gör ett bra jobb tillsammans med er och att vi hela tiden försöker utveckla vår verksamhet.

Produktionen och lagret i Kisa håller stängt den 23 december-3 januari. Detta påverkar våra leveranstider från vår fabrik. Så se över Era lager och beställ i tid.

Vi kommer under 2020 fortsätta att investera för att kunna hålla en hög servicegrad och vara konkurrenskraftiga prismässigt. Målet är att alla våra manuella moment i produktionen ska bli maskinella under de närmaste åren. I övrigt kommer vi nästa år att fortsätta arbeta engagerat tillsammans med Er, med insikt och flexibilitet kring Era behov och önskemål genom en bra dialog. Ett år med visioner om ett ännu bättre miljöarbete på kort och lång sikt både lokalt och globalt. Innan dess önskar vi alla en riktigt god jul och ett gott nytt år.