P&P-Info Juni 2019 - Nr 1 (Utgåva Nr 13)
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Bara en påminnelse. Vi producerar våra produkter både i krympplast och wellpapp. Du väljer själv hur du vill ha dina förpackningar levererade.
 
I denna pågående plastdebatt är det värt att nämna att vi aldrig förpackar våra plastpro-dukter med både ytteremballage och innerför-packningar. Istället använder vi en stark krympplastkvalitet där vi lagerför olika förpackningsstorlekar.
Det är en väldigt effektiv lösning där vi får ut max av varje produkt då vi producerar väldigt kompakta förpackningar vilket också bidrar till mindre plaståtgång. Men som sagt, du kan alltid beställa dina produkter i kartong från oss, om Du vill. Vi har alternativen – Du väljer!

För framtiden tittar vi på alternativa material till plast, som är mer hållbara över tid. Du kan läsa mer om det i vårt nästa nummer…
 
Certifikaten uppdaterade
 
Vi har i maj månad genomfört vår revisionsplan och uppdaterat och förnyat våra certifikat av ISO 14001 och ISO 9001.

Syftet med revisionen är att säkerställa att ledningssystemet underhålls, uppdateras och är effektivt för att möta verksamhetens mål. Revi-sion görs varje år men en förnyelserevision, som i detta fall, görs var tredje år. Vi efterlever det som standarden kräver och med vårt ledningssystem skapar vi en bättre kommunikation och en större effektivitet.
 
Denna revision gäller hela vår verksamhet, vår tillverkning, utveckling och försäljning av i huvudsak rullade torkprodukter.
 
Markörgatan 10  |  136 44 HANDEN  |  Tel. 08-747 22 40  |  Fax. 08-747 16 26
 
Skräddarsytt mjukpappersprogram till grossister i Skandinavien