Standard

Standard är ett bassortiment baserat helt på returfiber och återvunnet materiel. Papperet är anpassat för enklare användning och uppfyller dina grundläggande krav i hygienutrymmena. Det fyller de viktigaste basbehoven inom industriell avtorkning på ytor, redskap och händer.

Standard lämpar sig väl inom vanliga arbetsområden i offentliga miljöer.